Jurkka Blomberg begrundar en av alla fyra punkor under färden mot Uppsala, 1964

från Jurkkas album  - Foto: Lars "Hallon" Hallenberg

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

006