Uppsala möte trettonhelgen 1964 (då SMC ombildades)

från Jurkkas album  - Foto: Lars "Hallon" Hallenberg

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

008