Ulla Oscarsson och Jurkka Blomberg,   Uppsala möte 1964 

från Jurkkas album  - Foto: Lars "Hallon" Hallenberg

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

011