I förgrunden Marianne Westerlund (Staffans syrra) Mitt i pricktavlan sitter Birgit "Biggan" Lindström
 (Björn Peterssons tjej). Till höger Manda Björling (Sverker Peterssons tjej).  
Uppsala möte 1964     

från Jurkkas album  - Foto: Lars "Hallon" Hallenberg

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

018