Vad är detta?  Trajan tillhörde tidigare Ahl i Örebro

ur Lars Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

025