Ove Forsberg från Karlstad, Nippe Korell från E-tuna, Lisbet "Laisa" Björklund/Lundkvist – Nippes tjej, 1964 

ur Lars Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

033