Okänd, Okänd, Pelle Dagfjord, Krister Lindholm, båda från Eskilstuna, Okänd, i Karlstad 1964

ur Lars Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

038