Okända allihopa - men bilden är fin.  I Eskilstuna.  Foto: Torgil Maguson augusti 1964

ur Lars Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

057