Kurt på sin Matchless G 11 - under mamma Olgas överinseende.  Sandfallet, Torshälla   c:a 1966/67
Till höger Christer Örns Norton Dominator 88.

från  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

070