Nog är det väl Viding Ryberg från Skattkärr till vänster?   Kanske  1962

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

090