Kålis Kalle-Vurpa Ebbe Jurkka Antin Okänd    Kanske  1962

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

117