MC-träff på Åsby i Eskilstuna     våren 1964    Glas-Harry H-D Sport  

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

145