MC-träff på Åsby i Eskilstuna  - Kjell lutar sej mot kaminen.     våren 1964    

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

154