Leif Dahlin (1943-1967) till vänster och Ebbe Fredriksson (1940-2014) på sin Royal Enfield Constellation 
utanför Åkerblads verkstad i Örebro  runt  1964   LÅE:s fina Lancia står till höger

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

165