Nippe Korells och Pelle Dagis Hoske-BMW  i Eskilstuna 1964.  Till vänster Hallons NSU?

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

168