Antin och Jurkka, Johnny med Keps, Svante, Hasse Käller, Vester.   Twin-Clubb:s kåk utanför falun  
runt  1964

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

172