I bakgrunden mot väggen sitter Gunbritt (med pipan) sedan Sverker Petersson (lillebror Petersson) och hans Manda Björling.  I mitten Ronny "Kajan" Hedström och Gert Persson från Hallstahammar  m. fl. 
Uppsala möte 13-helgen 1964

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

188