Gunilla "Blöj", Antin och Jurkka, Leffe Dahlin (1943-1967), Aimo längst till höger. Hummelstamacken.    runt  1964

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

193