Bill Nilsson i mitten och till höger  i hatten  Lasse "Amerika-Lasse" Larsson HVA. 
Från Six-Days 1966 i Villingsberg/Karlskogatrakten.

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

229