Mitten av 1960-talet 
men vem är det som kör - hjälp till med den kunskapen, någon

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

243