Danskregisterad RE 350cc. Fotad i Nässjö år 1966

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

248