" Enstötar'n", Rune Henningsson 1936-2003 från Blekinge, längst till höger.
Hans
fina BSA B33 står också längst till höger... Fotot taget i Nässjö år 1966.

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

250