Britten och Leffe Sternesjö till vänster och Laisa med håret till höger. Isle of Man.   Mitten av 1960-talet 

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

269