Vicky,   mitten av 1960-talet   I Karlstad.

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

298