Rutmarie, mitten av 1960-talet.   På Hallons BSA   i Karlstad. 

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

302