Till vänster Ulf Svennson och till höger Jan Brening på varsin Honda CR 93, 125cc.
Västkustloppet 1 aug. 1964    Foto: Ingvar Nilsson, Motorbild

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs lådor

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

316