Irene på Hallons Norton  Tidigt 1960-tal. 

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs lådor

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

319