Lars "Hallon" Hallenberg och Lisbet "Laisa" Björklund (sedermera Lundkvist)    Mitten av 1960-talet

Från  Lars "Hallon" Hallenberg

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

332