På Gelleråsen, Karlskoga.   Mitten av 1960-talet
SVEMO-kontrollanten i båtmössa är ingen mindre än Erik "mäster Erik" Westerberg.

Från  Lars "Hallon" Hallenberg

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

348