"Kålis" Karl-Oskar Johnsson och "Håkan" Göran Håkansson  1962
 vid "Böjen" i Stockholm - vid utfarten mot Södertälje.  Foto: Torgil

Från  Torgil Magnuson

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

369