"Skåningen"  på sin fint hållna HVA Silverpil - "Skitraka" gemenligen kallad.    Sommaren1996

Från  Jan "Skåning" Bjernby   (bilden kommer ursprungligen från tidningen "Allt om MC")

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

373