Bibban? +Jurkka, "Esther" +Puss-Åke, Olga?, Okänd, Okänd, Antti, Anna, Okänd, Ing-Brit, "Håkan"
Våren 1961    Foto: LÅE

Från  Anna Geisler

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

378