Norton Comando S 750cc. Näshulta, maj 1969.

Från  Rolf "Sotar'n" Fredrikssons samlingar

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

389