Här är det inte bilden som är gammal...  
utan bilden är med för att ana en utveckling och för att sidan skulle bli snygg...

På bilden ses Rolf "Sotar'n" Fredriksson med sin nuvarande hoj.

Foto Göran Håkansson 2010-08-22

Från  Göran Håkanssons samlingar.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

396