1979-08-25   Göran Hå, Kurt Östberg, Björn "Björsa" Gurestad. Fotot från Torgils Mälarbaden.


Foto: Torgil Magnuson

Från  Kurt Östbergs samlingar

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

400