BMW R75-5 customisert,  med krommet bakramme 1972

Från Per Tollefsen, numera Arendal i Norge

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

405