1969 alt. 1970 Christer & Maggan vid Hjälmaren - Dimbobaden på EMCK-fest

Från Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

409