1973  Tromsø

Ole Kristian Solberg med X Christiansen på pallen på Suzuki GT 750.

            Einar Jensen på Norton Commando med Fredrik Stellander på pallen.
(Einar og Fredrik er mine tremenninger)

            Ole Petter Olsen på Honda 350

Helt til høyre: Ole Johansen på BSA 650 Thunderbolt.

Från Per Tollefsen, Norge

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

413