1965 i Röfors - Christer Örn med sin Norton Dominator 600 cc

Foto: Torgil Magnuson

Från Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

421