046 Göran och Ampi (Ann-Marie Fridh),  i Kumla  1960

- tillbaka -