1972 Göran på ny BMW R 75  Inköpt hos Molins MC - d.v.s. hos Jörgen

- tillbaka -


- tillbaka till MC-sidan -