1979    Björn "Björsa" Gurestad, Honda CBX 1000, Sviestadbanan   Foto: Nisse Hebo

- tillbaka -


- tillbaka till MC-sidan -