1986    Gun och Kalle-Viking, Stockholm

- tillbaka -


- tillbaka till MC-sidan -