1987    Firren Sanna syster Eva Thea, Mälhammar. Rekognosering för Ruskträffen

- tillbaka -


- tillbaka till MC-sidan -