1989    Stig Hansson Lauri Wahlberg Thea Sundkvist och Per Sandgren, Prästänkesätet i Sköldinge

- tillbaka -


- tillbaka till MC-sidan -