1990    Göran, vid Sälsjön nära Björneborg

- tillbaka -


- tillbaka till MC-sidan -