9 sept. 2013   Igge Nygren med nyanskaffad Triumph Tiger på visit  i Hallsberg

- tillbaka -


- tillbaka till MC-sidan -