3 augusti 2015  Stefan och Ulla Lodesten  -
gästar  Hallsberg under hemresan från Stefans 45:e FIM-rally på raken,
i Holland denna gången


- tillbaka -


- tillbaka till MC-sidan -