9 maj 2016 - Kurt Östberg, Lennart "Lövis" Lövström, Tommy "Pinnis" Söderström med grabben
på pizzavisit i Hallsberg

- tillbaka -

- tillbaka till MC-sidan -