2018-08-06  Hans "Stockis"Olsson, Karl Henrik "Hempa" Andersson och Benny Karlsson
 på visit i Hallsberg för fika på PW:s nya kafe'

- tillbaka -

- tillbaka till MC-sidan -